BLOG


mart 15, 2020
ABECEDA KRIVICE (deo prvi)
Prilikom izveštavanja medija o aktuelnim događajima u vezi krivičnog prava, bilo da se radi o donošenju novog zakona, ili o nekoj meri države, ili pak o nekoj vesti iz domena „crne hronike“, često se pominju osnovni pojmovi krivičnog prava. Međutim, stiče se utisak da njihovo značenje, i pojedinačno i u kontekstu konkretne „priče“, nije u dovoljnoj meri razjašnjeno niti poznato u javnosti. Pokušaćemo da u okviru kratkog pregleda osnovnih pojmova krivičnog prava, pružimo istovremeno sa jedne strane naučnu, formalnu, odnosno zakonsku definiciju tog pojma (levo ispod naziva pojma), a sa druge strane kratko pojašnjenje značaja tog pojma napisano manje formalnim jezikom, odnosno njegovo suštinsko životno značenje u kontekstu krivično pravne tematike uopšte (desno ispod naziva pojma).