BLOG


11 januara, 2023
„AI“ – VEŠTAČKA INTELIGENCIJA i krivična odbrana Hanibal ante portas!
Juče sam na Linkedin-u spazio objavu na kojoj sam se zadržao dugo, imajući u vidu uobičajeni tempo tipične aktivnosti modernog čoveka zvane „skrolovanje“! Šta više, kada sam po već prihvaćenom refleksu pokušavao da nastavim „skrolovanje“ i prepustim se takođe uobičajenoj površnosti modernog čoveka, nisam mogao! Vraćao sam se toj objavi iznova i iznova… Kada proradi podsvest, ili ako više volite kada proradi osećaj „iz stomaka“, to je siguran znak da je u pitanju nešto ozbiljno!
17 juna, 2022
KRIVIČNO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE I „CYBER CRIME“
Informacioni sistem Republičkog geodetskog zavoda – u daljem tekstu RGZ, bio je meta hakerskog napada! Čini mi se da ova vest obzirom na težinu stvarnih posledica, i još veću težinu mogućih posledica, nije u javnosti dobila značaj udarne vesti, ali je zato mene potakla i na neki način „ubrzala“ da pišem o temi o kojoj se već duže vreme nameravam da pišem – da li je krivično-pravno zakonodastvo Republike Srbije adekvatno za borbu protiv tzv. cyber kriminala?!
14 oktobra, 2021
KRIVICA U SAOBRAĆAJU
Od svih krivičnih dela, verovatno se najčešće u medijima i javnosti govori o krivičnim delima izvršenim u javnom saobraćaju. Nije teško naslutiti šta je razlog tome. Zapravo ima više razloga – prvi je svakako učestalost ove vrste krivičnih dela, obzirom na stepen razvoja javnog saobraćaja u modernom društvu, koji neminovno povećava stepen verovatnoće da se dogodi saobraćajna nesreća, drugi je to što su izvršioci u najvećem broju slučajeva uslovno rečeno „obične“ osobe, a ne nužno osobe koje su deo kriminalnog miljea koje se najčešće javljaju kao izvršioci drugih vrsta krivičnih dela, i treći je svakako to što posledice krivičnih dela u saobraćaju mogu biti veoma teške, kako za oštećene (smrt jednog ili više lica, teške telesne povrede sa teškim i dugotrajnim posledicama, u […]
19 marta, 2021
PRISLUŠKIVANJE PREDSEDNIKA
U toku proteklih nedelja, svedoci smo niza medijskih naslova, vesti i izveštavanja o aferi tzv. „prisluškivanja“ Predsednika Vučića. Počev od samog Predsednika i njegovih političkih saradnika, preko novinara, analitičara i javnih ličnosti koji su se tom temom bavili u medijima, pa sve do predstavnika opozicije koji su takođe imali dosta toga za reći, gotovo svi imaju svoj stav o tome da li se „prisluškivanje“ zaista dogodilo ili ne, te ukoliko jeste, da li je bilo zakonito ili ne.
19 marta, 2021
OSVETNIČKA PORNOGRAFIJA
Malo ko je ostao ravnodušan na nedavne medijske izveštaje o postojanju grupe na platformi za komunikaciju „Telegram“, u kojoj su od strane članova grupe postavljane i „deljene“ privatne fotografije i snimci devojaka i žena, bez znanja i pristanka istih, pri čemu je, a kako mediji prenose, veliki broj fotografija i snimaka navodno bio eksplicitnog karaktera, a za neke se čak može reći i pornografskog karaktera.
14 jula, 2020
PRAVA OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU
Kada god se u javnosti govori o nekom aktuelnom krivičnom postupku, te uvek kada se u kontekstu istog govori o ulozi advokata, najčešće su u fokusu branioci, odnosno advokati okrivljenog ili okrivljenih. Retko ili gotovo nikada se o ulozi advokata ne raspravlja sa stanovišta zaštite interesa oštećenog ili oštećenih u krivičnom postupku.
11 maja, 2020
PRAVA OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU
Javno je dostupan veliki broj tekstova koji govore o položaju i pravima okrivljenog u krivičnom postupku. Međutim, većina takvih tekstova svodi se na puko nabrajanje i citiranje prava okrivljenog, na način kako su ista propisana zakonom. Retko koji od predmetnih tekstova sadrži bliža objašnjenja kako se prava okrivljenih zaista primenjuju u praksi, odnosno kako da ih pojedinac praktično ostvari. Takođe, retko se predmetni tekstovi bave time da li u praksi postoje problemi u ostvarivanju tih prava. 
28 marta, 2020
KRIVICA U DOBA KORONE (ili preki sud 2.0)
Presuda Osnovnog suda u Dimitrovgradu, doneta u petak 27.03.2020. godine, kojom je okrivljeni koji je prekršio meru samoizolacije oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela „Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije“ iz član 248. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019) – u daljem tekstu KZ, te kojom je istom okrivljenom za izvršenje predmetnog krivičnog dela izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 godine, opasan je presedan, protiv koga bi se trebalo boriti u najmanju ruku u istoj meri kao i protiv širenja i posledica širenja samog tzv. „Korona“ virusa!
21 marta, 2020
KRIVICA U DOBA KORONE (Part Two)
Da li širenje bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 do razmera svetske pandemije, i posledično ugrožavanje zdravlja i života građana Republike Srbije opravdavaju proglašenje vanrednog stanja i stupanje na snagu mera kojima se u jednom delu ograničavaju ljudska prava i slobode zajemčena Ustavom RS („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006) – u daljem tekstu Ustav?! Mislim da smo svi saglasni da jeste opravdano! Na taj način država potpuno opravdano nastoji da sačuva živote i zdravlje naših građana!
19 marta, 2020
KRIVICA U DOBA KORONE (ili pravda za Luku Jovića)
Stupanjem na snagu mera propisanih Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 34/2020) – u daljem tekstu Naredba, kao i mera obaveznog karantina za naše državljane „povratnike“ iz karantina, propisane ranijom Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020 i 35/2020) – u daljem tekstu Odluka, započeta je još jedna runda večitog „sporta“ u Srba – polemika o valjanosti i opravdanosti ovakvih mera vlasti .