O NAMA


KRIVICA.RS predstavlja pokušaj da se kroz formu veb portala široj laičkoj javnost približe i jasnije prikažu ne samo oblast krivičnog prava i zaštite ljudskih prava uopšte, već i da se utiče na formiranje pravilne i tačne predstave o značaju krivičnog prava u društvu, o tome kako krivično pravo tretira pojedinca, koja su lična prava pojedinca bilo da se u konkretnom slučaju nalazi sa jedne ili druge „strane“ zakona.

KRIVIČNO PRAVO


Pružanje pravnih usluga u okviru materije krivičnog prava ne svodi se samo na odbranu u krivičnom postupku pred sudom, već obuhvata i druge oblike pružanja pravne pomoći i asistiranja u pogledu potencijalnih pravnih problema iz domena krivičnog prava.


AKTUELNE TEME

oktobar 14, 2021
Krivica u saobraćaju
Od svih krivičnih dela, verovatno se najčešće u medijima i javnosti govori o krivičnim delima izvršenim u javnom saobraćaju. Nije teško naslutiti šta je razlog tome. Zapravo ima više razloga – prvi je svakako učestalost ove vrste krivičnih dela, obzirom na stepen razvoja javnog saobraćaja u modernom društvu, koji neminovno povećava stepen verovatnoće da se dogodi saobraćajna nesreća, drugi je to što su izvršioci u najvećem broju slučajeva uslovno rečeno „obične“ osobe, a ne nužno osobe koje su deo kriminalnog miljea koje se najčešće javljaju kao izvršioci drugih vrsta krivičnih dela, i treći je svakako to što posledice krivičnih dela u saobraćaju mogu biti veoma teške, kako za oštećene (smrt jednog ili više lica, teške telesne povrede sa teškim i dugotrajnim posledicama, u […]
avgust 24, 2021
“SLUČAJ”​ DRAGANA BJELOGRLIĆA
Ovaj tekst nema za cilj „osudu“ i pre samog početka krivičnog postupka, niti za cilj ima javnu osudu bilo čijeg ponašanja, te ni u kom slučaju ne krši pretpostavku nevinosti Dragana Bjelogrlića. Upravo suprotno! Ovaj tekst je donkihotovski pokušaj da se javnost željna površnih senzacija događaja koji se mogu svrstati u crnu hroniku, zainteresuje i za suštinu i sadržinu istih sa stanovišta krivičnog prava.
mart 30, 2021
SLUČAJ ŠTAJNFELD VS LEČIĆ U MEDIJIMA
Gotovo je nemoguće pobrojati sve naslove kojima su u proteklih par nedelja najavljivani tekstovi koji su za temu imali optužbe za silovanje koja je iznela glumica Danijela Štajnfeld, označivši kao navodnog silovatelja takođe glumca Branislava Lečića.

SUBSCRIBE

Prijavite se na portal krivica.rs i primaćete obaveštenja o novim blog postovima, studijama slučaja i vestima
iz oblasti krivičnog prava.