O NAMA


KRIVICA.RS predstavlja pokušaj da se kroz formu veb portala široj laičkoj javnost približe i jasnije prikažu ne samo oblast krivičnog prava i zaštite ljudskih prava uopšte, već i da se utiče na formiranje pravilne i tačne predstave o značaju krivičnog prava u društvu, o tome kako krivično pravo tretira pojedinca, koja su lična prava pojedinca bilo da se u konkretnom slučaju nalazi sa jedne ili druge „strane“ zakona.

KRIVIČNO PRAVO


Pružanje pravnih usluga u okviru materije krivičnog prava ne svodi se samo na odbranu u krivičnom postupku pred sudom, već obuhvata i druge oblike pružanja pravne pomoći i asistiranja u pogledu potencijalnih pravnih problema iz domena krivičnog prava.


AKTUELNE TEME

jun 17, 2022
KRIVIČNO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE I „CYBER CRIME“
Informacioni sistem Republičkog geodetskog zavoda – u daljem tekstu RGZ, bio je meta hakerskog napada! Čini mi se da ova vest obzirom na težinu stvarnih posledica, i još veću težinu mogućih posledica, nije u javnosti dobila značaj udarne vesti, ali je zato mene potakla i na neki način „ubrzala“ da pišem o temi o kojoj se već duže vreme nameravam da pišem – da li je krivično-pravno zakonodastvo Republike Srbije adekvatno za borbu protiv tzv. cyber kriminala?!
decembar 28, 2021
ZBOG ČEGA JE ZAPRAVO UKINUTA PRESUDA DRAGOLJUBU SIMONOVIĆU
Dnevni list „Politika“, u svojoj rubrici „Hronika“, dana 26.12.2021. godine, objavio je odličan tekst pod naslovom „Šta je rečeno a šta piše u presudi Dragoljubu Simonoviću“, u kojem sjajna novinarka Miroslava Derikonjić, koja zajedno sa svojom koleginicom Aleksandrom Petrović veoma dobro poznaje krivično-pravnu materiju, pokušava da objasni široj javnosti koji su razlozi ukidanja prvostepene presude Drugog osnovnog suda u Beogradu, kojom presudom je bivši predsednik Opštine Grocka Dragoljub Simonović nepravnosnažno oglašen krivim zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela koje se sastojalo u paljenju kuće novinara Milana Jovanovića, i kojom mu je izrečena kazna zatvora.
oktobar 14, 2021
KRIVICA U SAOBRAĆAJU
Od svih krivičnih dela, verovatno se najčešće u medijima i javnosti govori o krivičnim delima izvršenim u javnom saobraćaju. Nije teško naslutiti šta je razlog tome. Zapravo ima više razloga – prvi je svakako učestalost ove vrste krivičnih dela, obzirom na stepen razvoja javnog saobraćaja u modernom društvu, koji neminovno povećava stepen verovatnoće da se dogodi saobraćajna nesreća, drugi je to što su izvršioci u najvećem broju slučajeva uslovno rečeno „obične“ osobe, a ne nužno osobe koje su deo kriminalnog miljea koje se najčešće javljaju kao izvršioci drugih vrsta krivičnih dela, i treći je svakako to što posledice krivičnih dela u saobraćaju mogu biti veoma teške, kako za oštećene (smrt jednog ili više lica, teške telesne povrede sa teškim i dugotrajnim posledicama, u […]

SUBSCRIBE

Prijavite se na portal krivica.rs i primaćete obaveštenja o novim blog postovima, studijama slučaja i vestima
iz oblasti krivičnog prava.